+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

Daudzdzīvokļu dzīvojamais ēku komplekss "Dzegužkalns"

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku komplekss "Dzegužkalns"
Darbu raksturojums: Projekta vadība un būvdarbu tehniskā uzraudzība
Arhitekts: Juris Paegle
Būvdarbu apjoms: ~ 20 000 m²