+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

Energoefektivitāte

Lai optimizētu enerģijas patēriņu ēkā, ir nepieciešams saprast, vai ir kādi kompensējami siltuma zudumi, kāpēc tie radušies un kādi energoefektivitātes pasākumi attiecīgi būtu jāveic.

SIA „Būvkonsultants” komanda piedāvā sekojošus pakalpojumus:

  • Ēkas tehniskā apsekošana un energoaudita veikšana;
  • Būvprojekta izstrāde un izmaksu prognoze;
  • Dokumentācijas gatavošana finansējuma saņemšanai;
  • Būvniecības konkursa organizēšana un vadība;
  • Būvuzraudzības un autoruzraudzības darbu organizēšana un vadība;
  • Ēkas pagaidu un pastāvīgā energosertifikāta sagatavošana;
  • Ēkas energoefektivitātes monitoringa veikšana ekspluatācijas laikā.