+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

AS "Parex banka" administratīvā ēka Republikas laukumā 2a

Objekta nosaukums: AS "Parex banka" administratīvās ēkas Republikas laukumā 2a, Rīgā būvdarbu izvērtēšana
Darbu raksturojums: Būvdarbu apsekošana - trūkumu un defektu konstatēšana, konstatēto defektu un trūkumu novēršanas kontrole, būvdarbu tāmju izvērtēšana, ikmēneša darbu izpildes formu pārbaude
Būvdarbu apjoms: ~32 000 m2