+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

SIA "Riga Retail Park" atzinīgi vērtē SIA "Būvkonsultants" padarīto, īpaši pateicoties komandas profesionālajam darbam, spējai risināt sarežģītus organizatoriskus un tehnoloģiskus jautājumus. Būvniecības laikā SIA "Būvkonsultants" ir pierādījis sevi kā atbildīgu, uzticamu un profesionālu sadarbības partneri, kura sniegtie pakalpojumi ir kvalitatīvi un savlaicīgi.

Skatīt atsauksmes failu


Iesakām SIA "Būvkonsultants" sniegtos pakalpojumus izvelēties ikvienam, kam
ir svarīga precīza, konstruktīva un profesionāla tehniskā apsekojuma atzinuma
iegūšana.

Skatīt atsauksmes failu


Augstu vērtējam SIA "Būvkonsultants" projekta vadības komandas profesionalitāti, ieinteresētību un ieguldījumu projekta īstenošanā..

Skatīt atsauksmes failu


Tāpat ļoti augsti novērtējam to, ka SIA "Būvkonsultants" uzticēto darbu apjomu veica Pasūtītāja nospraustajā termiņā ar lielu precizitātes un atbildības sajūtu.

Skatīt atsauksmes failu


SIA "E&S Auto" ir gandarīts par abpusēji veiksmīgo sadarbību un rekomendē šo projektu vadības firmu un tās pakalpojumus arī citiem uzņēmumiem.

Skatīt atsauksmes failu


Uzdevumus veica profesionāli, uzticētie pienākumi tika izpildīti noteiktajos termiņos un būvniecības izmaksas prasmīgas projekta vadības rezultāta nepārsniedza apstiprinātā budžeta ietvarus.

Skatīt atsauksmes failu


Sadarbības laikā pārliecinājāmies par SIA "Būvkonsultants" speciālistu augsto kompetenci un profesionalitāti darbu uzraudzībā būvobjektā un katra darbinieka lielo atbildības sajūtu un prasīgumu pret izpildāmo darbu kvalitāti.

Skatīt atsauksmes failu


Pateicoties SIA "Būvkonsultants" ieguldītajam darbam un citiem projektā iesaistītajiem Latvijas būvniekiem, objekts tika pabeigts noteiktajā termiņā un labā kvalitātē.

Skatīt atsauksmes failu


SIA "Būvkonsultants" visus uzticētos darbus un pienākumus veic godprātīgi, teicamā kvalitātē, līgumā noteiktajos termiņos un augstā profesionāla līmenī.

Skatīt atsauksmes failu


Projekta realizācijas laikā projekta vadība bija atsaucīga, savlaicīgi Pasūtītāju nodrošināja ar nepieciešamo informāciju, operatīvi piedalījās būvniecības gaitā radušos problēmu risināšanā un nepieciesamo tehniskā projekta izmaiņu izskatīšanā.

Skatīt atsauksmes failu