+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

"Tango skvērs"

Objekta nosaukums: "Tango skvērs" - Kvartāla daļas starp Dzirnavu, Blaumaņa, Tērbatas un Krišjāņa Barona ielām apbūve
Darbu raksturojums: Būvniecības projekta vadība (Projektēšanas uzdevuma sagatavošana, skiču un tehniskā projekta izstrādes kontrole, atzinuma sagatavošana, konstatēto nepilnību un trūkumu novēršanas kontrole), Pasūtītāja konsultēšana, tehniskā projekta kontrole, būvuzraudzība
Arhitektu birojs: SIA „Kubs”, SIA „GMARP”
Būvdarbu apjoms: ~43 000 m²