+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

JYSK Rēzekne, tirdzniecības ēkas pārbūve

Objekta nosaukums:  JYSK Rēzekne, tirdzniecības ēkas pārbūve
Darbu raksturojums: Būvuzraudzība
Būvdarbu apjoms: 1 800 m2