+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

Pirmsskolas izglītības iestāde Babītes novadā

Objekta nosaukums: Pirmsskolas izglītības iestāde Babītes novadā
Darbu raksturojums: Design & build uzdevuma izstrāde, arhitektūras koncepta izstrāde, konkursa izvērtējums
Būvdarbu apjoms: 2 000 m2