+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

Livonijas ordeņa pils Ventspilī

Objekta nosaukums: Livonijas ordeņa pils Jāņa ielā 17, Ventspilī
Darbu raksturojums: Tehniskā apsekošana un atzinuma izveide
Būvdarbu apjoms: 2 769 m2