+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

VAS „Latvenergo” administratīvā ēka

Objekta nosaukums: VAS „Latvenergo” administratīvā ēka Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā
Darbu raksturojums: Inženiertīklu renovācijas projekta sagatavošanas vadība
Arhitektu birojs: Projektēšanas grupa "Arhitektonika"
Būvuzņēmējs: A/S „RBS Skals”
Būvdarbu apjoms: ~8 500 m²