+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

Dzīvojamā un darījuma kvartāls Jelgavas ielā 63

Objekta nosaukums: Dzīvojamā un darījuma kvartāla rekonstrukcijas 2.kārta Jelgavas ielā 63, Rīgā 
Darbu raksturojums: Galvenā būvuzņēmēja konkursa organizēšana, būvniecības projekta vadība un būvuzraudzība
Arhitektu birojs: SIA "Projektu birojs Grietēns un Kagainis"
Būvuzņēmējs: SIA „PBLC”
Būvdarbu apjoms: ~14 000 m²