+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

Informācija

SIA Būvkonsultants piedāvā BIM projektu vadību un konsultācijas

BIM projektu vadība un konsultācijas-apgūsti nakotni šodien!

Vīziju precīza realizācija

Būves kvalitates garants 

 

BIM (Būves Informācijas Modelēšana) projektu vadība 

SIA Būvkonsultants savā darbībā vienmēr ir bijis vērsts uz inovatīviem risinājumiem nozarē, nepārtraukti papildinot un uzlabojot esošo pakalpojumu kvalitāti un attīstot jaunus. 

Mūsdienu pasaulē informācijas tehnoloģijas ieņem aizvien nozīmīgāku lomu, un būvniecības nozare nav izņēmums. Ieviešot jaunus tehnoloģiskos risinājumus, ne tikai uzlabojas produktivitāte un kvalitāte, bet arī palielinās informācijas daudzums, ko jāspēj sakārtot, vadīt un maksimāli efektīvi izmantot.

Šobrīd būvniecības jomā kā Eiropā, tā pasaulē aizvien lielāku popularitāti iemanto Būves Informācijas Modelēšana (BIM), kas būtiski maina būvniecības procesu, veidu, kā notiek komunikācija un iesaistīto pušu sadarbība. 

SIA Būvkonsultants, kā uzņēmums ar vairāk kā 20 gadu pieredzi būvniecības projektu vadībā un konsultācijā, saskata lielu potenciālu šī procesa tālākai attīstībai un efektīvam pielietojumam un tādēļ piedāvā jaunu pakalpojumu – BIM projektu vadība un konsultēšana. 

Būves Informācijas Modelēšana paver plašas iespējas būvprojekta kvalitātes paaugstināšanai, jo ēka ar detalizēta 3 dimensiju modeļa palīdzību tiek uzcelta virtuāli pirms reālas celtniecības. Tādējādi ir iespējams savlaicīgi atklāt projekta kļūdas, iegūt precīzus būvdarbu apjomus, kas savukārt atbalsojas projekta izmaksu samazināšanā, laika ekonomijā un kvalitātes paaugstināšanā.

Lai veiksmīgi pielietotu BIM sniegtās iespējas, ir pilnībā jāpārskata būvniecības projektu vadības modelis, jānodrošina tehnoloģiskais atbalsts un precīzi jādefinē BIM pielietojuma līmenis. SIA Būvkonsultants ir spērusi plašu soli šī tehnoloģiskā un vadības rīka ieviešanai praksē un kā pirmā Latvijā piedāvā uz būves informācijas modeļa balstītu būvniecības projektu vadību un konsultācijas, kas saistītas ar to.