7. jūnijā, 11 dienas agrāk kā sākotnējā termiņā noteikts, nodots ekspluatācijā Mežaparka Lielās estrādes pārbūves pirmais posms. Svinīgā atklāšana norisinājās pirmdien, 18. jūnijā.

2016. gada 11. martā Rīgas dome un Kultūras ministrijas Latvijas Nacionālais kultūras centrs parakstīja līgumu ar arhitekta Jura Pogas biroju un Mailītis A.I.I.M. par būvprojekta izstrādi.
2017. gada 20. aprīlī tika parakstīts līgums par estrādes pārbūves pirmā posma darbiem. Tajos ietilpa Mežaparka estrādes teritorijas paplašināšana un labiekārtošana, skatītāju lauka pārbūve, veidojot 2 stāvu būvi un palielinot skatītāju sēdvietu skaitu no 23 000 uz 30 500 vietām, ārējo un iekšējo inženiertīklu pārbūve, pagaidu kora tribīņu izbūve un divu apgaismes torņu uzstādīšana.
SIA “Būvkonsultants” projektu vadītājs Reinis Gaigalis un asistente Diāna Lukašenoka nodrošināja Mežaparka Lielās estrādes pārbūves pirmā posma būvprojekta izstrādes koordinēšanu un autoruzraudzības grupas vadību būvdarbu veikšanas laikā.

6