2018. gada 15. jūnijā ar svinīgu kapsulas iemūrēšanu uzsākta SWH Biroju centra savienojošās daļas starp esošajiem korpusiem būvniecība, kas ir viens no būtiskākajiem posmiem pērn decembrī sāktajā Biroju centra ēku - Skanstes ielā 50A, 52, 52A – pārbūves procesā. 

SWH Biroju centra ēku pārbūvju mērķis ir palielināt iznomājamo telpu platību līdz 40 000 m2, modernizēt Biroju centru un uzlabot tā infrastruktūru.

SIA "Būvkonsutants" projektu vadītājs Reinis Gaigalis un asistents Raivo Kalderauskis šajā projektā nodrošināja projektēšanas vadību, BIM modeļa izstrādes koordinēšanu un kvalitātes kontroli kā arī šobrīd nodrošina būvniecības projekta vadību un būvuzraudzību.

SWH kapsula 3