+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

Dzīvojamās mājas jaunbūve, Pelikānu ielā 9, Kalngale

Objekta nosaukums:  Dzīvojamās mājas jaunbūve, Pelikānu ielā 9, Kalngale
Darbu raksturojums: Būvuzraudzība, tehniskās konsultācijas
Būvdarbu apjoms: 350 m2