+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

Veikala ēkas pārbūve Celtnieku ielā 20, Ventspilī

Objekta nosaukums: Veikala ēkas pārbūve Celtnieku ielā 20, Ventspilī

Arhitektu birojs: SIA Inženiertehniskie projekti

Būvdarbu veicējs: SIA Pilsbūve