+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

Dziesmu svētku estrāde Mežaparkā

Objekta nosaukums: Dziesmu svētku estrādes Mežaparkā rekonstrukcija
Darbu raksturojums: Izmaksu aprēķina un laika grafika sagatavošana
Arhitektu birojs: SIA “Arhitekta J. Pogas birojs”
Būvdarbu apjoms: 11 000 m2