+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

SIA "Tirdzniecibas centrs DOLE "

Objekta nosaukums: SIA "Tirdzniecibas centrs DOLE"
Darbu raksturojums: Tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana
Būvdarbu apjoms: 16 832 m2