+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

Ēkas Tirgoņu ielā 5, 7

Objekta nosaukums: Ēkas Tirgoņu ielā 5/7, Rīgā
Darbu raksturojums: Tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana