+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Muldavas ielā 12

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Muldavas ielā 12, Dobele
Darbu raksturojums: Cenu aptauja un būvniecības konkursa organizēšana
Arhitektu birojs: SIA "Balts un Melns" 
Būvdarbu apjoms: 2 956 m2