+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

Dzīvojamā ēka Elizabetes ielā 18

Objekta nosaukums: Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija Elizabetes ielā 18, Rīgā
Darbu raksturojums: Galvenā būvuzņēmēja konkursa organizēšana, tehniskā projekta izstrādes kontrole, būvniecības projekta vadība un būvuzraudzība
Arhitektu birojs: AS "Palast architekts"
Būvdarbu apjoms: 3 238 m2