+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR

Objekta nosaukums: BIOR administratīvā korpusa jaunbūve un esošo ēku pārbūve, Lejupes iela 3, Rīga
Darbu raksturojums: Attīstības variantu izpētes veikšana
Būvdarbu apjoms: 5 000 m2