+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

Meriton Old Town Hotel Tallinā

Objekta nosaukums: Meriton Old Town Hotel Tallinā
Darbu raksturojums: Tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana