+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

Sūnu pamatskola

Objekta nosaukums: Sūnu pamatskolas ēkas renovācija
Darbu raksturojums: Būvuzraudzība, ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāta izstrādāšana
Arhitektu birojs: SIA „KK arhitekts”