+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

Daudzdzīvokļu ēka Salacgrīvā

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu ēka, Salacgrīvā
Darbu raksturojums: Tehniska rakstura dokumentācijas sagatavošana
Projektēšanas birojs: SIA "Būvkonsultants" un partneri
Būvdarbu apjoms:  

  • Ēkas tehniskā apsekošanasun atzinuma sagatavošana,
  • Energoaudita sagatavošana,
  • Ēkas vienkāršotas renovācijas apliecinājuma kartes un grafisko materiālu sagatavošana,
  • Būvdarbu izmaksu tāmes sagatavošana,
  • Pieteikuma sagatavošana atbalsta finansējuma saņemšanai,
  • Pasūtītāja konsultēšana organizatoriskajos un juridiskajos jautājumos.