+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

Biogāzes ražotnes koģenerācijas stacija Cesvaines novadā

Objekta nosaukums: Biogāzes ražotnes koģenerācijas stacija, Cesvaines novads
Darbu raksturojums: Inženierkonsultācijas un Būvuzraudzība
Projektēšanas birojs: SIA "ARH Stadija"
Jauda: 2,0 MW