+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

11 daudzdzīvokļu ēkas

Objekta nosaukums: 11 daudzdzīvokļu ēku būvdarbu kvalitātes novērtēšana
Darbu raksturojums: Inženierkonsultācijas, eksperta ziņojumi