+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

Ēkas Lācplēša ielā 106/108 un Lāčplēša ielā 125

Objekta nosaukums: Ēkas Lācplēša ielā 106/108 un Lāčplēša ielā 125, Rīgā
Darbu raksturojums: Tehniskā apsekošana