+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

Daudzdzīvokļu ēku Rivera būvniecība Lielupē

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu ēku Rivera būvniecība Lielupē
Darbu raksturojums: Būvdarbu tehniskā uzraudzība un projekta vadība
Projektēšanas birojs: SIA „RUP”
Arhitektu birojs: SIA „L`Escala”
Būvdarbu apjoms: ~ 14 000 m²