"Būvkonsultants" komanda kopā ar piecsimt citiem piedzīvojumu meklētājiem sestdien, 30.aprīlī, piedalījās piedzīvojumu sacensību „Triatel xRace” pirmajā posmā Bauskā, kur dalībnieki orientējās pilsētvidē un mežos, brauca ar velosipēdiem, laivām un plostu, peldēja pāri upei, rāpās tornī, pildīja šķēršļu joslu un dažādus atjautības un speciālos uzdevumus(SU), kā arī deva savu ieguldījumu Latvijas sakopšanā Lielās Talkas ietvaros. Īstenojot veiksmīgu savstarpējo komunikāciju un stratēģiju "Būvkonsultants" komanda 88 komandu konkurencē ieguva augsto 11. vietu Tautas klasē. Vērtējumā starp vīru komandām iegūta 5.vieta.