12. aprīlī norisinājās pēdējā publiskā Mežaparka Lielās estrādes apskate vēl būvniecības stadijā, pirms pirmās būvniecības kārtas nodošanas ekspluatācijā, kas plānota 18. jūnijā.

Mežaparka Lielās estrādes pārbūves projekts tiek izstrādāts, ievērojot 2013. gadā Rīgas pašvaldībā apstiprināto kultūras un atpūtas parka Mežaparks lokālplānojumu. Ja šobrīd esošā svētku estrādes teritorijas platība ir 91 997 kvadrātmetri, tad 2018. gadā pēc pārbūves tā tiks palielināta līdz 146 430 kvadrātmetriem.

Uz 2018. gada Dziesmu svētkiem un valsts simtgadi estrāde būs tikai daļēji pārbūvēta, tai tiks izveidotas pagaidu tribīnes dziedātājiem, palielināta skatītāju ietilpība un uzlabota dalībnieku un skatītāju plūsma, paredzot papildus kāpnes aiz estrādes pa visu perimetru un skatītāju laukā izbūvējot platākas kāpnes, nodrošinot piekļuvi no abām estrādes pusēm, tomēr pamatā estrādes vizuālais izskats paliks tāds pats. Papildu būves pēc simtgades Dziesmu svētkiem tiks demontētas, B posmu jeb galējo estrādes pārbūvi ir plānots pabeigt 2021. gadā, kad dziedātāju tribīnes iegūs jauno, kupolveidīgo veidolu.

mezaparks 3

mezaparks 5

w image 1456837993847 3874211532948927332