+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

Visā projekta būvniecības laikā izjutām atbalstu no SIA "Būvkonsultants" puses, jautājumi tika risināti profesionāli un ievērojot pasūtītāja intereses. Vēlamies pateikties par sadarbību un ceram uz tikpat veiksmīgu sadarbību nākotnē.

Skatīt atsauksmes failu


Ar gandarījumu jāatzīmē SIA "Būvkonsultants" lielo pieredzi starptautisku pārrunu organizēšanā, sadarbības ar ārzemju arhitektiem un konsultantiem veicināšanā un priekšizpētes darbu veikšanā.

Skatīt atsauksmes failu


Izmantojot Jūsu pakalpojumus, esam pārliecinājušies, ka Jūsu kolektīvs ir īsta profesionāļu komanda, kurai var uzticēt sarežģītu un atbildīgu pienākumu izpildi.

Skatīt atsauksmes failu


Esam ļoti apmierināti ar attīstītā projekta gala rezultātu. Visi savstarpējā līgumā noteiktie pienākumi tika veikti pilnā apjomā, kuru rezultātā tika uzcelta kvalitatīva būve vēlamajā termiņā un plānoto izmaksu ietvaros.

Skatīt atsauksmes failu


Uzskatu, ka izdevumi par firmas "Būvkonsultants" pakalpojumiem sevi pilnībā ir attaisnojuši, un varam to rekomendēt kā uzticamu sadarbības partneri, kurš spēj izpildīt uzdevumus, kurus ir apņēmies veikt.

Skatīt atsauksmes failu


Darbinieki strādā ar ļoti lielu atbildības sajūtu, ir prasīgi pret būvniecības kvalitati, rūpējas, lai visi darbi būtu paveikti atblistoši būvniecības standartiem.

Skatīt atsauksmes failu


Mēs varam apstiprināt, ka SIA "Būvkonsultants" ir pieradījusi sevi kā sava darba profesionāli, ar ievērojamām zināšanām un pieredzi.

Skatīt atsauksmes failu