+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

Esam ļoti apmierināti ar veiksmīgo sadarbību, kāda izveidojusies projekta realizēšanā starp SIA "Būvkonsultants" un mūsu uzņēmumu, par sniegto pakalpojumu kvalitāti, operativitāti un profesionalitāti jautajumu risināšanā, tapēc iesakām arī citiem uzņēmumiem izmantot šī uzņēmuma sniegtos pakalpojumus.

Skatīt atsauksmes failu


During the contract period SIA “Būvkonsultants” performed the object evaluation qualitatively, with a high sence of responsibility, according to LR law, contractor developed work quality constrol system and work performance principles, attracting leading, technical and engineering specialists.

Skatīt atsauksmes failu


SIA "Rolis" izsaka cerību, ka izveidojusies abpusēji veiksmīgā sadarbība tiks turpināta nākamajos projektos, kā arī iesakām citiem uzņēmumiem izmantot šī uzņēmuma sniegtos projektu vadības un būvuzraudzības pakalpojumus.

Skatīt atsauksmes failu


Sadarbību ar SIA "Būvkonsultants" vērtējam ļoti augstu, īpaši akcentējot SIA "Būvkonsultants" speciālistu profesionalitati un spēju operatīvi rast racionālus risinājumus problēmsituāciju risināšanā projekta īstenošanas gaitā.

Skatīt atsauksmes failu


SIA "Būvkonsultants" neatlaidīgā un profesionālā darba rezultātā tika panākts, ka AS DNB bankas jaunā biroju ēka iz izbūvēta atbilstoši būvnormatīviem un augstā kvalitātē.

Skatīt atsauksmes failu


SIA "Būvkonsultants" pakalpojumus veic profesionali, termiņos un atbilstoši Pasūtītāja noradījumiem.

Skatīt atsauksmes failu


Projekta tapšanas laikā saskārāmies ar augstas savas specialitātes profesionāļiem, kuru ieteikumi un ierosinājumi projektēšanas gaitā ļāva pielietot šim projektam optimālus un ekonomiski pamatotus tehniskos risinajumus un mums kā klientiem pieņemami, jo papildināja sākotnēji iecerēto projekta kvalitāti.

Skatīt atsauksmes failu


Būvniecības laikā SIA "Būvkonsultants" ir pierādījis sevi kā atbildīgu, uzticamu un profesionālu sadarbības partneri, kuru sniegtie pakalpojumi ir kvalitatīvi un savlaicīgi.

Skatīt atsauksmes failu


Plānotie pasākumi tika veikti kvalitatīvi, augstā profesionālā un tehniskā līmenī atbilstoši klienta prasībam.
Mēs esam gandarīti par sadarbību ar SIA "Būvkonsultants" un pie atbilstošiem apstākļiem būtu gandarīti turpināt sadarbību.

Skatīt atsauksmes failu


Visus darbus SIA "Būvkonsultants" veica atbildīgi, profesionāli un kvalitatīvi, atbilstoši līguma nosacījumiem.

Skatīt atsauksmes failu