+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

Tīraines iela 3A

Objekta nosaukums: Noliktavas ēkas ar biroja daļu jaunbūve Tīraines ielā 3A, Rīgā
Darbu raksturojums: Tehniskā apsekošana un tehniskā priekšizpēte
Būvdarbu apjoms: 2 800 m2 esošas ēkas un ~5 000 mjaunbūve