+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

Dzīvojamās mājas Dzirnavu ielā 36 un Jeruzalemes ielā 5

Objekta nosaukums: Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Rīgā, Dzirnavu ielā 36 un Jeruzalemes ielā 5 būvniecība
Darbu raksturojums: Projekta vadība un būvuzraudzība
Arhitektu birojs: AS "Palast architekts"
Būvdarbu apjoms: 4 532 m2