+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

PII „Varavīksne”

Objekta nosaukums: PII „Varavīksne” Krustpils novada Variešos
Darbu raksturojums: Būvuzraudzība un inženierkonsultācijas
Projektēšanas birojs: AS „Komunālprojekts”
Būvdarbu apjoms: 3 788