+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

Energoefektivitātes paaugstināšanas dokumentu izvērtēšana

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu un publiskās ēkas (kopā 6 izvērtējumi)
Darbu raksturojums: Energoefektivitātes paaugstināšanas dokumentu izvērtēšana to atbilstībai pasūtītāju interesēm, normatīvajiem aktiem, atbalsta finansējumu konkursu prasībām, energoefektivitātes risinājumu labajai praksei, atzinuma sagatavošana