+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv
Projektu vadība

Projektu vadība

Pārstāvot pasūtītāja intereses, organizē, kontrolē un veic ar nekustamo īpašumu attīstību, uzlabošanu un izvērtēšanu saistītos darbus.

Būvuzraudzība

Būvuzraudzība

Ir patīkami apzināties, ka nauda iztērēta par kvalitatīvu pakalpojumu, un tikpat nepatīkami saskarties ar nekvalitatīvi veiktu būvdarbu defektiem ēkas ekspluatācijas laikā, kad daļa naudas jau ir neatgriezeniski iztērēta.

Būvju tehniskā apsekošana un izvērtējums

Būvju tehniskā apsekošana un izvērtējums

Lai noteiktu nepieciešamā finansējuma apjomu būves atjaunošanai un pārbūvei un veiktu projektēšanas darbu priekšizpēti, nepieciešams novērtēt būves tehnisko stāvokli. Tāpat, iegādājoties nekustamo īpašumu, ir svarīgi novērtēt esošo situāciju un vajadzīgos līdzekļus ieceres īstenošanai.

Priekšizpēte

Priekšizpēte

Priekšizpētes darbu veikšana sniedz skaidru redzējumu par projekta attīstīšanas izmaksām, nepieciešamo laiku un specifiskajām apbūves prasībām.

Būvdarbu izmaksu noteikšana

Būvdarbu izmaksu noteikšana

Savlaicīga būvdarbu izmaksu prognoze kopā ar projektu vadību un būvuzraudzību visā būvniecības procesā sniedz pārliecību par ieguldīto finanšu līdzekļu efektivitāti.

Būves informācijas modelēšana (BIM)

Būves informācijas modelēšana (BIM)

Būvkonsultants piedāvā uz būves informācijas modeļa balstītu būvniecības projektu vadību un konsultācijas, kas saistītas ar to.

Energoefektivitāte

Energoefektivitāte

Lai optimizētu enerģijas patēriņu ēkā, ir nepieciešams saprast, vai ir kādi kompensējami siltuma zudumi, kāpēc tie radušies un kādi energoefektivitātes pasākumi attiecīgi būtu jāveic.

Būvniecības juridiskie pakalpojumi

Juridiskie pakalpojumi

Pareizas atbildības sadalīšana starp būvniecības procesa dalībniekiem, t.i., starp projekta vadību, projektētāju, būvniekiem, būvuzraugiem un pasūtītāju, ir viena no projekta veiksmīgas attīstības atslēgām.