+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

Priekšizpēte

Priekšizpētes darbu veikšana sniedz skaidru redzējumu par projekta attīstīšanas izmaksām, nepieciešamo laiku un specifiskajām apbūves prasībām.

SIA „Būvkonsultants” komanda piedāvā šādus pakalpojumus:

  • Apbūvējamās zemes vienības sākotnējā izpēte, pārbaudot iespējas izbūvēt ēku;
  • Atrašanās vietas tehniskā priekšizpēte, izvērtējot apbūves noteikumus un apbūves iespējas, būvniecības riskus un saņemto atbildīgo iestāžu noteikumus būvniecībai;
  • Provizoriskā projektēšanas un būvniecības izmaksu noteikšana;
  • Projekta attīstības scenāriju un atbilstoša laika grafika izstrāde
  • Priekšizpētes ziņojuma sagatavošana.