+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

Būvju tehniskā apsekošana un izvērtējums

Lai noteiktu nepieciešamā finansējuma apjomu būves atjaunošanai un pārbūvei un veiktu projektēšanas darbu priekšizpēti, nepieciešams novērtēt būves tehnisko stāvokli. Tāpat, iegādājoties nekustamo īpašumu, ir svarīgi novērtēt esošo situāciju un vajadzīgos līdzekļus ieceres īstenošanai.

Būvju tehniskajai apsekošanai tiek piesaistīti sertificēti speciālisti - elektroiesaišu, vājstrāvu speciālists, AVK sistēmu inženieris, būvkonstrukciju inženieris un citi speciālisti pēc nepieciešamības.

 

SIA „Būvkonsultants” komanda piedāvā šādus pakalpojumus:

  • Tehniskās dokumentācijas pārbaude;
  • Būves tehniskā apsekošana un izvērtējums;
  • Būves nesošo konstrukciju novērtēšana;
  • Esošo inženierkomunikāciju novērtēšana;
  • Būvprojekta ekspertīzes organizēšana;
  • Ieteikumi ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošanai;
  • Ēkas atjaunošanas izmaksu aprēķins
  • Konsultācijas pirms nekustamā īpašuma iegādes.