+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

Projekta realizācijas laikā projekta vadība bija atsaucīga, savlaicīgi Pasūtītāju nodrošināja ar nepieciešamo informāciju, operatīvi piedalījās būvniecības gaitā radušos problēmu risināšanā un nepieciesamo tehniskā projekta izmaiņu izskatīšanā.

Skatīt atsauksmes failu


Savlaicīgi tika sagatavota Pasūtītājam nepieciešamā informācija, t.sk. tika pārbaudītas un izvērtētas būvniecības darbu izmaksas, panākot papildus veicamo būvdarbu izmaksu samazinājumu.

Skatīt atsauksmes failu


Krustpils novada pašvaldība ir apmierināta ar SIA "Būvkonsultants" sniegto darbu kvalitati un sadarbību.

Skatīt atsauksmes failu


Ieslodzījuma vietu pārvalde ir gandarīta par šo sadarbību un pakalpojuma kvalitāti un iesaka arī citām institūcijām izmantot SIA "Būvkonsultants" pakalpojumus.

Skatīt atsauksmes failu


SIA "Būvkonsultants" darbinieki ir profesionāļi ar augstu atbildības sajūtu, spēcīgām tehniskām zināšanām, speju ātri reaģēt uz jebkura veida un serežģītības jautājumiem.

Skatīt atsauksmes failu


SIA "Būvkonsultants" darbinieki savu profesionalitati pierādīja visā projekta attīstības laikā.

Skatīt atsauksmes failu


Būvuzraudzības darbi veikti atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, profesionāli un noteiktajos termiņos.

Skatīt atsauksmes failu


Esam apmierināti par sadarbību ar SIA "Būvkonsultants" un arī turpmāk labprāt sadarbosimies ar SIA "Būvkonsultants" un rekomendējam arī citiem sadarbību ar šo uzņēmumu.

Skatīt atsauksmes failu


Vēlamies pateikties par kvalitatīvo sadarbību projektā un ceram uz veiksmīgu sadarbību nākotnē.

Skatīt atsauksmes failu


Vēlamies uzsvērt, ka skiču konkursa organizešanas un vadīšanas laikā SIA "Būvkonsultants" darbinieku augsto profesionalitāti un spēju atbilstošā kvalitātē organizēt šāda apjoma konkursus novērtēja ne tikai pasūtītājs, bet atzinīgi vērtēja arī konkursa komisijas locekļi.

Skatīt atsauksmes failu