+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

Uzņēmuma politika

MisijaVizijaVertibas 20191030 4

 

SIA “Būvkonsultants” darbība ir stabili vērsta uz augstas kvalitātes pakalpojuma nodrošināšanu ikvienā būvniecības projekta posmā, neatkarīgi no objekta apjoma un sarežģītības.

Veidojot sadarbību un komunikāciju ar būvniecības procesā iesaistītām pusēm, sava darba rezultātu virzām tā, lai pasūtītājs gūtu pārliecību par uzņēmuma darbinieku profesionalitātes un atbildības pilnu attieksmi.

Uzņēmuma darbības vadlīnijās būtisks akcents ir likts uz to, lai būvniecības procesa plānošanā un vadībā katrs solis būtu pamatots, viegli caurskatāms un saprotams visiem būvniecības dalībniekiem.

SIA “Būvkonsultants” iekšējā kvalitātes pārvaldes sistēma pieprasa regulāru veikto darba rezultātu izvērtēšanu. Tā sniedz iespēju ne tikai uzlabot sniedzamo darbu kvalitāti, bet arī pilnveidot un paplašināt uzņēmuma turpmāko darbību.

Uzņēmuma vadības interešu lokā nozīmīgu vietu ieņem pastāvīga darbinieku profesionālā izaugsme, komandas darba attīstība un atbilstoša darbinieku labklājības līmeņa nodrošināšana.