+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

Dzīvojamās ēkas Tērbatas ielā 59/61, Bruņinieku ielā 27

Objekta nosaukums: Dzīvojamās ēkas Tērbatas ielā 59/61, Bruņinieku ielā 27, Rīgā fasādes restaurācija
Darbu raksturojums: Restaurācijas izmaksu noteikšana
Arhitektu birojs: SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa"
Būvdarbu apjoms: 2 306 m²