+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

Uzņēmuma politika

Mērķis

 

Untitled

   

SIA Būvkonsultants mērķis ir būt labākajiem projektu vadītājiem būvniecības nozarē. Mums rūp projekta kvalitāte un klienta vēlmes. Uzņēmuma darbība ir stabili vērsta uz augstas kvalitātes pakalpojuma nodrošināšanu ikvienā būvniecības projekta posmā, neatkarīgi no objekta apjoma un sarežģītības.

Misija

 

Untitled    

Mūsu misija - vadīt starptautiskus būvniecības un nekustamā īpašuma attīstības projektus. Sadarbībā un komunikācijā ar būvniecības procesā iesaistītām pusēm ar savu darbību radām pārliecību par uzņēmuma darbinieku profesionalitātes un atbildības pilnu attieksmi.

Vīzija

  Untitled    

Mūsu vīzija - īstenot visdrosmīgākos sapņus un sasniegt vēl neredzētas virsotnes. Uzņēmuma vadības interešu lokā nozīmīgu vietu ieņem pastāvīga darbinieku profesionālā izaugsme, komandas darba attīstība un atbilstoša darbinieku labklājības līmeņa nodrošināšana.

Vērtības

                     9