+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

Būvuzraudzība

Ir patīkami apzināties, ka nauda iztērēta par kvalitatīvu pakalpojumu, un tikpat nepatīkami saskarties ar nekvalitatīvi veiktu būvdarbu defektiem ēkas ekspluatācijas laikā, kad daļa naudas jau ir neatgriezeniski iztērēta.

Savlaicīgi sniegtas būvniecības konsultācijas un rūpīgi veikta būvuzraudzība var pasargāt pasūtītāju no nepatīkamiem mirkļiem un ilglaicīgiem strīdiem par būvdarbu apjomiem un kvalitāti.

SIA „Būvkonsultants” komanda piedāvā sekojošus pakalpojumus:

  • Ēku būvniecības darbu tehniskā uzraudzība;
  • Izbūvēto apjomu kontrole;
  • Būvniecības dokumentācijas kvalitātes kontrole;
  • Objekta gatavības pārbaude pasūtītāja prasībām;
  • Objekta pieņemšanas - nodošanas procesa organizēšana;
  • Hidrotehnisko būvju uzraudzība;
  • Ceļu būvdarbu uzraudzība.