+371 6784 3771 buvkon@latnet.lv

Priekšizpēte

Priekšizpētes darbu veikšana sniedz skaidru redzējumu par projekta attīstīšanas izmaksām, nepieciešamo laiku un specifiskajām apbūves prasībām.

SIA „Būvkonsultants” komanda piedāvā sekojošus pakalpojumus:

  • apbūvējamās zemes vienības sākotnējā izpēte, pārbaudot iespējas izbūvēt ēku;
  • atrašanās vietas tehniskā priekšizpēte, izvērtējot apbūves noteikumus un apbūves iespējas, būvniecības riskus un saņemto atbildīgo iestāžu noteikumus būvniecībai;
  • provizoriskā projektēšanas un būvniecības izmaksu noteikšana;
  • projekta attīstības scenāriju un atbilstoša laika grafika izstrāde.