+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

Būvju tehniskā apsekošana un izvērtēšana

Lai noteiktu nepieciešamā finansējuma apjomu būves atjaunošanai un pārbūvei un veiktu projektēšanas darbu priekšizpēti, nepieciešams novērtēt būves tehnisko stāvokli.

SIA „Būvkonsultants” komanda piedāvā sekojošus pakalpojumus:

  • Tehniskās dokumentācijas pārbaude;
  • Būves tehniskā apsekošana un izvērtējums;
  • Būves nesošo konstrukciju novērtēšana;
  • Esošo inženierkomunikāciju novērtēšana;
  • Būvprojekta ekspertīzes organizēšana;
  • Ieteikumi ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošanai;
  • Ēkas atjaunošanas izmaksu aprēķins.