+371 6784 3771 buvkon@buvkon.lv

Būvju tehniskā apsekošana un ekspertīzes

Lai noteiktu nepieciešamā finansējuma apjomu būves atjaunošanai un pārbūvei un veiktu projektēšanas darbu priekšizpēti, nepieciešams novērtēt būves tehnisko stāvokli.

SIA „Būvkonsultants” komanda piedāvā sekojošus pakalpojumus:

  • būves tehniskā apsekošana un būvekspertīzes veikšana;
  • būves nesošo konstrukciju novērtēšana;
  • esošo inženierkomunikāciju novērtēšana;
  • būvprojekta ekspertīzes veikšana.